Some countries 'plan to reinstate subsidies': Vestas chairman